Skellefteå AIK Hockey har haft årsmöte för säsongen 2021/2022
Publicerad: 2022-06-29
Onsdag den 29:e juni sammanfattades den gångna säsongen i Skellefteå Kraft Arena.

Skellefteå AIK Hockey koncern 2021/2022 (2020/2021)
Nettoomsättning 126 088 (84 077 tkr)
Resultat efter finansiella poster 12 379 (602 tkr)
Eget kapital 65 888 (51 491 tkr)

Styrelsen för Skellefteå AIK Hockey (AIK) ser ut enligt följande för säsongen 2022/2023
Ordförande Petter Mikaelsson, Nyval till 2024
Styrelseledamot Kenneth Fahlgren, Nyval/omval till 2023
Styrelseledamot Jonas Holmqvist, Vald till 2023
Styrelseledamot Tiina Jussila, Vald till 2023
Styrelseledamot Christopher Lundström, Vald till 2023
Styrelseledamot Fredrik Andersson, Omval till 2024
Styrelseledamot Åsa Stocksén Nilsson, Omval till 2024
Styrelseledamot Fredrik Strömholm, Omval till 2024

Kenneth Fahlgren har avbett omval som ordförande efter ett 3-årigt ordförandeskap men fortsätter som styrelseledamot. Kenneth går in på sin sjunde säsong i AIK:s styrelse.

Föreningens nya ordförande heter Petter Mikaelsson och är en välkänd företagsprofil i Skellefteåbygden. Petter är även en stor föreningsmänniska där Petter tillbringat mest tid inom simningen. Petter har tidigare suttit i AIK:s styrelse under 9 säsonger.

Kontaktperson: Pea Israelsson 070 – 55 11 051

Skellefteå AIK Hockey